Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Slinde, Ørjan

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 7
Personleg rekord: 40:54
Siste resultat: 40:54 (EFR 2012)
Klubbar: Vetlefjorden IL Norane IL

Løpsresultat

EFR 2009TRIM
EFR 2010TRIM
EFR 201145:02
EFR 2011TRIM
EFR 201240:54
EFR 2012TRIM
EFR 2013TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå