Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Henriksen, Nils-Vidar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 3
Personleg rekord: 33:33
Siste resultat: 33:33 (EFR 2012)
Klubbar: Personaltrimmen - Sygna

Løpsresultat

EFR 2009TRIM
EFR 201034:05
EFR 201233:33


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå