Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Mundal, Sjur

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 12
Personleg rekord: 33:16
Siste resultat: 41:57 (EFR 1999)
Klubbar: Fj?rland IL

Løpsresultat

EFR 198334:17
EFR 198433:32
EFR 198534:44
EFR 198633:16
EFR 198735:06
EFR 198835:07
EFR 198935:17
EFR 199237:12
EFR 199336:04
EFR 199941:57


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå