Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Nyland, Geir

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 30:24
Siste resultat: 30:55 (EFR 2015)
Klubbar: ?rdalstangen IL

Løpsresultat

EFR 201030:32
EFR 201131:23
EFR 201231:09
EFR 201330:29
EFR 201430:24
EFR 201530:55


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå