Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Målsnes, Tore

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 10
Personleg rekord: 34:14
Siste resultat: 34:40 (EFR 1989)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198634:14
EFR 198735:22
EFR 198836:31
EFR 198934:40
EFR 2007TRIM
EFR 2009TRIM
EFR 2010TRIM
EFR 2012TRIM
EFR 2014TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå