Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Høines, John Martin

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 41:36
Siste resultat: 41:36 (EFR 2010)
Klubbar:

Løpsresultat

EFR 201041:36
EFR 2015TRIM
EFR 2016TRIM
EFR 2017TRIM
EFR 2018TRIM
EFR 2019TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå