Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Eriksen, Roar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 33:06
Siste resultat: 33:06 (EFR 2018)
Klubbar: Balestrand IL Sygna v.g.s. Personaltrimmen - Sygna

Løpsresultat

EFR 201036:41
EFR 201133:45
EFR 201233:10
EFR 201833:06


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå