Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Hovland, Helge

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 3
Personleg rekord: 31:56
Siste resultat: 32:00 (EFR 2012)
Klubbar: ?rdalstangen IL Team NorSun

Løpsresultat

EFR 201032:17
EFR 201131:56
EFR 201232:00


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå