Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Ness, Kåre

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 9
Personleg rekord: 32:03
Siste resultat: 56:55 (EFR 2011)
Klubbar: Askvoll-Holmedal IL

Løpsresultat

EFR 198232:30
EFR 198332:56
EFR 198432:03
EFR 198532:54
EFR 198632:32
EFR 199035:14
EFR 199436:25
EFR 200952:03
EFR 201156:55


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå