Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Berge, Per Trygve

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 38
Personleg rekord: 33:41
Siste resultat: 38:56 (EFR 1993)
Klubbar: Kyrkjeb? IL

Løpsresultat

EFR 198436:11
EFR 198535:04
EFR 198633:41
EFR 198734:33
EFR 198835:02
EFR 198936:57
EFR 199036:52
EFR 199139:07
EFR 199238:30
EFR 199338:56
EFR 2007TRIM
EFR 2008TRIM
EFR 2009TRIM
EFR 2010TRIM
EFR 2011TRIM
EFR 2012TRIM
EFR 2013TRIM
EFR 2014TRIM
EFR 2015TRIM
EFR 2016TRIM
EFR 2017TRIM
EFR 2018TRIM
EFR 2019TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå