Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Nesse, Erling

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 14
Personleg rekord: 40:07
Siste resultat: 40:07 (EFR 1985)
Klubbar: ?tg.bedr.

Løpsresultat

EFR 198540:07
EFR 2007TRIM
EFR 2008TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå