Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Løseth, Lisa Måren

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 7
Personleg rekord: 34:15
Siste resultat: 35:31 (EFR 2018)
Klubbar: IL H?yang IL H?yang

Løpsresultat

EFR 2010TRIM
EFR 2011TRIM
EFR 201346:17
EFR 201434:42
EFR 201534:18
EFR 201634:15
EFR 201835:31


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå