Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Løseth, Ida Måren

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 39:05
Siste resultat: 39:05 (EFR 2018)
Klubbar: IL H?yang

Løpsresultat

EFR 2010TRIM
EFR 2011TRIM
EFR 2016TRIM
EFR 201839:05


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå