Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Skogen, Einar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 2
Personleg rekord: 42:21
Siste resultat: 42:21 (EFR 2012)
Klubbar: Vikane IL

Løpsresultat

EFR 2010TRIM
EFR 201242:21


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå