Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Nygård, Kari Anne

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 8
Personleg rekord: 38:36
Siste resultat: 51:36 (EFR 1988)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198738:36
EFR 198851:36


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå