Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Aasheim, Hilde

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 2
Personleg rekord: 29:23
Siste resultat: 29:23 (EFR 2012)
Klubbar: Oster?y IL

Løpsresultat

EFR 201130:15
EFR 201229:23


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå