Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Borlaug, Lars-Anders

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 2
Personleg rekord: 31:01
Siste resultat: 31:01 (EFR 2012)
Klubbar: IL H?yang

Løpsresultat

EFR 201131:15
EFR 201231:01


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå