Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Strandberg, Luise

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 1
Personleg rekord: 55:04
Siste resultat: 55:04 (EFR 2011)
Klubbar: Arvika IS

Løpsresultat

EFR 201155:04


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå