Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Nystuen, Jan Arne

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 7
Personleg rekord: 30:20
Siste resultat: 49:46 (EFR 2018)
Klubbar: Il Bj?rn IL Bj?rn

Løpsresultat

EFR 198431:33
EFR 198531:45
EFR 198630:20
EFR 198831:12
EFR 199332:35
EFR 201042:36
EFR 201849:46


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå