Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Nystuen, Liv Helen

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 5
Personleg rekord: 36:01
Siste resultat: 40:18 (EFR 1988)
Klubbar: Il Bj?rn

Løpsresultat

EFR 198537:44
EFR 198636:01
EFR 198840:18


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå