Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Olsen, Lars Edvard

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 5
Personleg rekord: 33:50
Siste resultat: 36:19 (EFR 1987)
Klubbar: Balestrand IL Sygna v.g.s. BIL/Sygna

Løpsresultat

EFR 198335:07
EFR 198433:50
EFR 198533:57
EFR 198736:19


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå