Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Pedersen, Wilfred

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 7
Personleg rekord: 40:11
Siste resultat: 40:11 (EFR 1986)
Klubbar: IL Fanar?k

Løpsresultat

EFR 198440:20
EFR 198540:21
EFR 198640:11


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå