Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Risløw, Arvid

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 6
Personleg rekord: 29:22
Siste resultat: 33:03 (EFR 1998)
Klubbar: Vik IL

Løpsresultat

EFR 198530:29
EFR 198730:07
EFR 198929:22
EFR 199130:10
EFR 199531:30
EFR 199833:03


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå