Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Akse, Andreas Ytredal

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 5
Personleg rekord: 31:35
Siste resultat: 31:35 (EFR 2018)
Klubbar: Hyllestad IL

Løpsresultat

EFR 201340:22
EFR 201438:07
EFR 201535:28
EFR 201634:51
EFR 201831:35


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå