Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Røneid, Lars Magnar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 11
Personleg rekord: 30:26
Siste resultat: 33:59 (EFR 1996)
Klubbar: Vegil Syril IL

Løpsresultat

EFR 198333:47
EFR 198632:23
EFR 198730:26
EFR 198831:33
EFR 198932:15
EFR 199033:54
EFR 199133:30
EFR 199235:55
EFR 199333:18
EFR 199433:29
EFR 199633:59


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå