Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Nessa, Vegard

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 5
Personleg rekord: 30:16
Siste resultat: 30:18 (EFR 2016)
Klubbar: Balestrand IL BIL/Sygna Sygna VGS

Løpsresultat

EFR 201331:21
EFR 201430:16
EFR 201630:18
EFR 2017TRIM
EFR 2019TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå