Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Rønnestad, Kari

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 32
Personleg rekord: 30:19
Siste resultat: 36:22 (EFR 2004)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198138:23
EFR 198335:04
EFR 198433:26
EFR 198633:32
EFR 198732:38
EFR 198831:11
EFR 198930:59
EFR 199130:19
EFR 199330:53
EFR 199934:21
EFR 200034:12
EFR 200134:53
EFR 200239:40
EFR 200436:22
EFR 2007TRIM
EFR 2008TRIM
EFR 2009TRIM
EFR 2011TRIM
EFR 2012TRIM
EFR 2013TRIM
EFR 2014TRIM
EFR 2015TRIM
EFR 2017TRIM
EFR 2019TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå