Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Røyseth, Asbjørn

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 16
Personleg rekord: 30:36
Siste resultat: 35:39 (EFR 1998)
Klubbar: Vegil Syril IL

Løpsresultat

EFR 198332:58
EFR 198433:08
EFR 198532:10
EFR 198631:33
EFR 198730:36
EFR 198831:07
EFR 198931:31
EFR 199032:02
EFR 199131:50
EFR 199233:09
EFR 199332:21
EFR 199432:50
EFR 199533:43
EFR 199634:06
EFR 199737:14
EFR 199835:39


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå