Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Bjelde, Terje

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 8
Personleg rekord: 32:48
Siste resultat: 35:30 (EFR 1987)
Klubbar: Sogndal IL

Løpsresultat

EFR 198035:36
EFR 198135:14
EFR 198235:08
EFR 198334:34
EFR 198432:48
EFR 198735:30


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå