Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Schmidt, Steinar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 5
Personleg rekord: 31:29
Siste resultat: 35:15 (EFR 1988)
Klubbar: Norangdal Il Bj?rn

Løpsresultat

EFR 198431:29
EFR 198534:23
EFR 198634:24
EFR 198734:22
EFR 198835:15


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå