Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Settevik, Nils Georg

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 3
Personleg rekord: 29:25
Siste resultat: 32:50 (EFR 1985)
Klubbar: IL Modig Vik IL

Løpsresultat

EFR 198229:25
EFR 198329:59
EFR 198532:50


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå