Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Sjølingstad, Torkel

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 10
Personleg rekord: 31:38
Siste resultat: 33:03 (EFR 1994)
Klubbar: Sentrum IL Hyllestad IL

Løpsresultat

EFR 198332:56
EFR 198432:56
EFR 198532:30
EFR 198731:48
EFR 198831:40
EFR 198931:38
EFR 199033:09
EFR 199233:14
EFR 199333:08
EFR 199433:03


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå