Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Høyvik, Signe Herdis

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 9
Personleg rekord: 49:09
Siste resultat: 49:09 (EFR 1980)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198049:09
EFR 2007TRIM
EFR 2010TRIM
EFR 2011TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå