Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Skeie, Erna

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 10
Personleg rekord: 38:01
Siste resultat: 39:18 (EFR 1988)
Klubbar: Vik IL

Løpsresultat

EFR 198240:50
EFR 198338:01
EFR 198438:14
EFR 198538:21
EFR 198638:11
EFR 198738:39
EFR 198839:18


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå