Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Skeie, Eva

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 11
Personleg rekord: 40:52
Siste resultat: 41:32 (EFR 1986)
Klubbar: Vik IL

Løpsresultat

EFR 198244:16
EFR 198341:11
EFR 198443:44
EFR 198540:52
EFR 198641:32


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå