Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Boge, Svein

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 4
Personleg rekord: 26:41
Siste resultat: 29:53 (EFR 2000)
Klubbar: J?lster IL

Løpsresultat

EFR 198427:00
EFR 198526:41
EFR 198626:56
EFR 200029:53


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå