Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Skogly, Arvid

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 3
Personleg rekord: 33:47
Siste resultat: 33:47 (EFR 1984)
Klubbar: Sentrum IL

Løpsresultat

EFR 198236:32
EFR 198334:22
EFR 198433:47


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå