Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Skår, Arthur

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 7
Personleg rekord: 33:40
Siste resultat: 34:12 (EFR 1988)
Klubbar: IL Fanar?k Fanar?k IL / Kondis

Løpsresultat

EFR 198434:58
EFR 198534:32
EFR 198633:40
EFR 198834:12


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå