Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Bolstad, Steinar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 8
Personleg rekord: 35:13
Siste resultat: 35:13 (EFR 1986)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198436:58
EFR 198536:04
EFR 198635:13
EFR 2017TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå