Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Solås, Steinar

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 14
Personleg rekord: 30:33
Siste resultat: 36:46 (EFR 1998)
Klubbar: Kyrkjeb? IL

Løpsresultat

EFR 198432:42
EFR 198532:50
EFR 198631:44
EFR 198730:45
EFR 198930:54
EFR 199031:20
EFR 199130:33
EFR 199231:13
EFR 199331:37
EFR 199530:50
EFR 199632:57
EFR 199836:46


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå