Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Stedje, Bjarte

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 5
Personleg rekord: 37:05
Siste resultat: 40:36 (EFR 1993)
Klubbar: Sogndal IL Sauradnkameratadn

Løpsresultat

EFR 198438:18
EFR 198637:05
EFR 198943:19
EFR 199239:23
EFR 199340:36


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå