Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Stedje, Hallvard

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 7
Personleg rekord: 34:50
Siste resultat: 38:43 (EFR 1993)
Klubbar: Sogndal IL Sauradnkameratadn

Løpsresultat

EFR 198436:28
EFR 198535:22
EFR 198634:50
EFR 198837:33
EFR 198936:32
EFR 199238:04
EFR 199338:43


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå