Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Tveito, Anton Walaker

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 1
Personleg rekord: 34:02
Siste resultat: 34:02 (EFR 2018)
Klubbar: Kaupanger IL

Løpsresultat

EFR 201834:02


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå