Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Heskestad, Per Audun

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 1
Personleg rekord: 38:15
Siste resultat: 38:15 (EFR 2018)
Klubbar: Fil Aks-77

Løpsresultat

EFR 201838:15


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå