Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Bøtun, Sigbjørn

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 7
Personleg rekord: 28:35
Siste resultat: 30:19 (EFR 2018)
Klubbar: IL Modig

Løpsresultat

EFR 200832:49
EFR 200932:51
EFR 201030:11
EFR 201129:26
EFR 201330:28
EFR 201528:35
EFR 201830:19


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå