Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Stokken, Lars Johan

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 3
Personleg rekord: 27:38
Siste resultat: 30:40 (EFR 1988)
Klubbar: Stord IL

Løpsresultat

EFR 198529:35
EFR 198727:38
EFR 198830:40


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå