Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Stokkenes, Kåre

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 3
Personleg rekord: 31:05
Siste resultat: 32:38 (EFR 1998)
Klubbar: IL Modig Sauradnkameratadn

Løpsresultat

EFR 198431:05
EFR 199632:31
EFR 199832:38


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå