Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Strand, Reidun

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 5
Personleg rekord: 39:38
Siste resultat: 41:11 (EFR 1988)
Klubbar: Syril IL

Løpsresultat

EFR 198439:38
EFR 198540:52
EFR 198640:10
EFR 198740:23
EFR 198841:11


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå