Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Sunde, Yngve

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 10
Personleg rekord: 29:42
Siste resultat: 31:52 (EFR 1991)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198543:24
EFR 198637:08
EFR 198732:30
EFR 198831:45
EFR 198929:42
EFR 199031:15
EFR 199131:52
EFR 2017TRIM


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå