Startside Resultatlister
gang Individuell Nett-teneste

Profil: Bondevik, Johannes

Esefjorden Rundt

Deltakingar: 12
Personleg rekord: 32:03
Siste resultat: 36:37 (EFR 1990)
Klubbar: Balestrand IL

Løpsresultat

EFR 198234:32
EFR 198332:42
EFR 198432:38
EFR 198533:01
EFR 198632:03
EFR 198733:13
EFR 198933:18
EFR 199036:37


Finn du feil?

Meld feil


Søk

Førenamn
Etternamn
Tips:
Har du dobbeltnamn og ikkje finn deg att? - kan du prøve med kun eit av namna.
Har du endra etternamn eller namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Er du usikker på om det er du som er registrert på eit namn? - søk på det gamle og bruk linken for "endre" bak namnet.
Saknar du nokon? Meld frå